Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
"Специализирана болница за продължително лечение на белодробни болести-Роман" ЕООД, гр. Роман, обявява конкурс за избор на застраховател за: "Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжения и др. ДМА, собственост на СБПЛББ, Роман ЕООД, гр. Роман,

Дата на обявяване: 17.06.2019
"Специализирана болница за продължително лечение на белодробни болести-Роман" ЕООД, гр. Роман, обявява конкурс за избор на застраховател за: "Застраховане на недвижимо имущество, машини, съоръжения и ...
 
НЕК ЕАД, Предприятие "Язовири и каскади", гр. София обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на апартаменти, намиращи се в гр. Белово, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 17.06.2019
НЕК ЕАД, Предприятие "Язовири и каскади", гр. София обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем на апартаменти, намиращи се в гр. Белово, собственост на дружеството...
 
"Проинвекс" ЕООД, гр. София обявява търгове, при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти

Дата на обявяване: 14.06.2019
"Проинвекс" ЕООД, гр. София обявява търгове, при открито заседание, за отдаване под наем на недвижими имоти ...
 
"Реставрация" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 13.06.2019
"Реставрация" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството...
 
"Напоителни системи" ЕАД, гр. София открива процедура за отдаване под наем, за срок от 3 години, на активи, стопанисвани от клон "Среден Дунав" и клон "Хасково"

Дата на обявяване: 13.06.2019
"Напоителни системи" ЕАД, гр. София открива процедура за отдаване под наем, за срок от 3 години, на активи, стопанисвани от клон "Среден Дунав" и клон "Хасково"...
 
"Български пощи" ЕАД, гр. София обявява търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 11.06.2019
"Български пощи" ЕАД, гр. София обявява търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството...
 
"Терем-Холдинг" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 11.06.2019
"Терем-Холдинг" ЕАД, гр. София обявява търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил, собственост на дружеството...
 
„Проинвекс“ ЕООД обявява 3 търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 07.06.2019
„Проинвекс“ ЕООД обявява 3 търга с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството....
 
"Холдинг Български държавни железници" ЕАД, гр. София, открива търг с тайно наддаване, за продажба на 475 броя голямотонажни контейнери, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 06.06.2019
"Холдинг Български държавни железници" ЕАД, гр. София, открива търг с тайно наддаване, за продажба на 475 броя голямотонажни контейнери, собственост на дружеството...
 
"Научноизследователски строителен институт - НИСИ" ЕООД, гр. София обявява търг за продажба на недвижим имот и търг за отдаване под наем на поземлен имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 06.06.2019
"Научноизследователски строителен институт - НИСИ" ЕООД, гр. София обявява търг за продажба на недвижим имот и търг за отдаване под наем на поземлен имот, собственост на дружеството...
 
 
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката