Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“АД – Кърджали обявява два търга с тайно наддаване при открито заседание за отдаване по наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 20.02.2019
МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“АД – Кърджали обявява два търга с тайно наддаване при открито заседание за отдаване по наем на недвижими имоти, собственост на дружеството....
 
ДКЦ ,,Свети Георги“ ЕООД – гр. Хасково открива търг с тайно наддаване при закрито заседание за отдаване под наем на части от недвижим имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 20.02.2019
ДКЦ ,,Свети Георги“ ЕООД – гр. Хасково открива търг с тайно наддаване при закрито заседание за отдаване под наем на части от недвижим имот, собственост на дружеството....
 
„Проинвекс“ ЕООД – София обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на следните имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 20.02.2019
„Проинвекс“ ЕООД – София обявява търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на следните имоти, собственост на дружеството....
 
"Терем-Холдинг" ЕАД, град София обявява търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 18.02.2019
"Терем-Холдинг" ЕАД, град София обявява търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на дружеството...
 
„Студентски столове и общежития“ ЕАД, София-клон Габрово обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от дълготраен актив, собственост на дружеството, в гр. Габрово.

Дата на обявяване: 15.02.2019
„Студентски столове и общежития“ ЕАД, София-клон Габрово обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от дълготраен актив, собственост на дружеството, в гр. Габрово....
 
„Студентски столове и общежития“ ЕАД, София-клон Стара Загора обявява два търга за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 15.02.2019
„Студентски столове и общежития“ ЕАД, София-клон Стара Загора обявява два търга за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на дружеството....
 
„Напоителни системи“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем за срок от десет години на актив, стопанисван от клон „Среден Дунав", гр. Плевен.

Дата на обявяване: 15.02.2019
„Напоителни системи“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем за срок от десет години на актив, стопанисван от клон „Среден Дунав", гр. Плевен....
 
"Ученически отдих и спорт" ЕАД, обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Ловеч, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 14.02.2019
"Ученически отдих и спорт" ЕАД, обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Ловеч, собственост на дружеството...
 
ДКЦ "Свети Георги" ЕООД, гр. Хасково обявява търг с тайно наддаване при закрито заседание за отдаване под наем на помещения, намиращи се в болничната сграда

Дата на обявяване: 14.02.2019
ДКЦ "Свети Георги" ЕООД, гр. Хасково обявява търг с тайно наддаване при закрито заседание за отдаване под наем на помещения, намиращи се в болничната сграда...
 
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години, на площи в корпусите на лечебното заведение за инсталиране на автомати за топли и студени напитки

Дата на обявяване: 14.02.2019
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години, на площи в корпусите на лечебното заведение за инсталиране на автомати за топли и ст...
 
 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката