Обяви за провеждани търгове и конкурси по реда на ПРУПДТДДУК
Филтрирай по:
 
Избор на застраховател от "Пристанище Видин" ЕООД, гр. Видин

Дата на обявяване: 12.12.2018
"Пристанище Видин" ЕООД отправя покани за участие в конкурси за избор на застраховател....
 
"Адис" ЕООД обявява търг с три позиции

Дата на обявяване: 12.12.2018
"Адис" ЕООД обявява търг с три позиции ...
 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас обявява търг с тайно наддаване за продажба на превозни средства, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 07.12.2018
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас обявява търг с тайно наддаване за продажба на превозни средства, собственост на дружеството....
 
"Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести-Мездра" ЕООД, гр. Мездра обявява конкурс за сключване на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобил, собственост на дружеството за срок от една година

Дата на обявяване: 06.12.2018
"Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести-Мездра" ЕООД, гр. Мездра обявява конкурс за сключване на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобил, собстве...
 
Избор на застраховател от "Пристанищен комплекс - Русе" ЕАД, гр. Русе

Дата на обявяване: 06.12.2018
"Пристанищен комплекс - Русе" ЕАД отправя покани за участие в конкурси за избор на застраховател....
 
БДЖ "Холдинг Български държавни железници" ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 3 579 бр. товарни вагони, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 04.12.2018
БДЖ "Холдинг Български държавни железници" ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 3 579 бр. товарни вагони, собственост на дружеството...
 
"Тедимпекс" ЕООД в ликвидация, гр. Хасково обявява търг д вда етапа с тайно първоначално наддаване и явно наддаване при равни оферти за продажба на поземлен имот

Дата на обявяване: 04.12.2018
"Тедимпекс" ЕООД в ликвидация, гр. Хасково обявява търг д вда етапа с тайно първоначално наддаване и явно наддаване при равни оферти за продажба на поземлен имот...
 
"Студентски столове и общежития" ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от три години на търговски обекти

Дата на обявяване: 03.12.2018
"Студентски столове и общежития" ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от три години на търговски обекти...
 
"Напоителни системи" ЕАД обявява търг за отдаване под наем за срок от три години на активи, стопанисвани от клон Бургас за рибостопанска дейност

Дата на обявяване: 03.12.2018
"Напоителни системи" ЕАД обявява търг за отдаване под наем за срок от три години на активи, стопанисвани от клон Бургас за рибостопанска дейност...
 
"Български пощи" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 03.12.2018
"Български пощи" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството...
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката