Взаимно признаване на стоките: Съветът е съгласен да укрепи единния пазар
Съветът постигна съгласие по общ подход по проект за регламент, насочен към подобряване на взаимното признаване на стоки, предлагани на пазара в друга държава членка. Целта на регламента е да се подобри прилагането на принципа на взаимно признаване на вътрешния пазар и така да се гарантира, че стоките, законно предлагани на пазара в една държава-членка, могат да бъдат продавани по друг начин, ...
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
 
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката